Đổi & Trả hàng

Bầu Thời Trang | Siêu thị đầm bầu giá tốt, nhiều mẫu mã

Đổi & Trả hàng

1.    Điều kiện được đổi - trả, sau khi đã nhận hàng:
- Hàng chỉ được đổi và trả nếu thuộc về lỗi sản xuất, hư hỏng
- Còn trong tình trạng ban đầu, nguyên mark, nguyên tem.
- Chưa qua sử dụng, giặt, ủi, hoặc bị bẩn.
- Hoàn trả sản phẩm cùng với hóa đơn mua hàng.

2.    Các sản phẩm & đơn hàng không được hoàn trả:
- Các đơn hàng không thuộc diện được đổi trả, được quy định rõ trong từng đơn hàng và sản phẩm.
- Các sản phẩm trong chương trình khuyến mãi có ghi chú không áp dụng chính sách trả hàng.
- Hàng hóa và sản phẩm bị hư hại trong quá trình thử và sử dụng

3.    Cách thức trả hàng:
-   Gửi trả sản phẩm về đúng cửa hàng đã được ghi rõ trong hóa đơn
-    Kiểm tra sản phẩm thỏa đều kiện trả hàng.
-    Liên hệ trực tiếp hotline của bán hàng online: 0902 882 355 để được hỗ trợ.
-    Nếu trả hàng qua bưu điện thì chi phí vận chuyển do khách hàng chi trả.